Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 15 27 42 -
09/02 kl 01 8 31 39 -
09/02 kl 02 0 34 34 -
09/02 kl 03 -12 37 25 -
09/02 kl 04 -21 37 16 -
09/02 kl 05 -20 37 17 -
09/02 kl 06 -10 40 30 -
09/02 kl 07 -3 45 42 -
09/02 kl 08 2 49 51 -
09/02 kl 09 13 49 62 -
09/02 kl 10 26 49 75 -
09/02 kl 11 28 49 77 -
09/02 kl 12 19 48 67 -
09/02 kl 13 11 51 62 -
09/02 kl 14 4 54 58 -
09/02 kl 15 -8 56 48 -
09/02 kl 16 -23 50 27 -
09/02 kl 17 -27 46 19 -
09/02 kl 18 -19 40 21 -
09/02 kl 19 -10 40 30 -
09/02 kl 20 -5 39 34 -
09/02 kl 21 5 40 45 -
09/02 kl 22 21 39 60 -
09/02 kl 23 30 36 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 44 77 123 128 73
Laveste vannstand -23 16 8 13 -2
Avvik gult nivå -36 -3 43 48 -7
Avvik orange nivå -47 -14 32 37 -18
Avvik rødt nivå -57 -24 22 27 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm