Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 38 46 42 -
09/02 kl 01 33 41 39 -
09/02 kl 02 27 36 34 -
09/02 kl 03 20 28 25 -
09/02 kl 04 15 24 16 -
09/02 kl 05 13 22 17 -
09/02 kl 06 25 37 30 -
09/02 kl 07 34 45 42 -
09/02 kl 08 43 56 51 -
09/02 kl 09 53 68 62 -
09/02 kl 10 66 78 75 -
09/02 kl 11 71 83 77 -
09/02 kl 12 62 75 67 -
09/02 kl 13 55 70 62 -
09/02 kl 14 45 60 58 -
09/02 kl 15 31 48 48 -
09/02 kl 16 16 32 27 -
09/02 kl 17 11 27 19 -
09/02 kl 18 18 34 21 -
09/02 kl 19 25 39 30 -
09/02 kl 20 27 42 34 -
09/02 kl 21 36 50 45 -
09/02 kl 22 51 69 60 -
09/02 kl 23 61 79 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 83 132 136 82
Laveste vannstand -23 11 0 2 -16
Avvik gult nivå -27 3 52 56 2
Avvik orange nivå -38 -8 41 45 -9
Avvik rødt nivå -48 -18 31 35 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm