Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 42 41 44
09/02 kl 01 - 39 37 40
09/02 kl 02 - 34 33 33
09/02 kl 03 - 25 23 21
09/02 kl 04 - 16 16 12
09/02 kl 05 - 17 17 15
09/02 kl 06 - 30 30 27
09/02 kl 07 - 42 40 37
09/02 kl 08 - 51 49 45
09/02 kl 09 - 62 61 56
09/02 kl 10 - 75 75 69
09/02 kl 11 - 77 78 72
09/02 kl 12 - 67 69 63
09/02 kl 13 - 62 62 54
09/02 kl 14 - 58 57 47
09/02 kl 15 - 48 45 37
09/02 kl 16 - 27 27 19
09/02 kl 17 - 19 18 14
09/02 kl 18 - 21 22 20
09/02 kl 19 - 30 27 28
09/02 kl 20 - 34 30 31
09/02 kl 21 - 45 41 40
09/02 kl 22 - 60 59 57
09/02 kl 23 - 66 69 66

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 44 77 123 128 73
Max. fra modell: 07/02 12 43 78 121 127 74
Max. fra modell: 07/02 00 46 72 121 127 68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm