Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 23 31 27 -
09/02 kl 01 25 33 31 -
09/02 kl 02 27 36 34 -
09/02 kl 03 32 40 37 -
09/02 kl 04 36 45 37 -
09/02 kl 05 33 42 37 -
09/02 kl 06 35 47 40 -
09/02 kl 07 37 48 45 -
09/02 kl 08 41 54 49 -
09/02 kl 09 40 55 49 -
09/02 kl 10 40 52 49 -
09/02 kl 11 43 55 49 -
09/02 kl 12 43 56 48 -
09/02 kl 13 44 59 51 -
09/02 kl 14 41 56 54 -
09/02 kl 15 39 56 56 -
09/02 kl 16 39 55 50 -
09/02 kl 17 38 54 46 -
09/02 kl 18 37 53 40 -
09/02 kl 19 35 49 40 -
09/02 kl 20 32 47 39 -
09/02 kl 21 31 45 40 -
09/02 kl 22 30 48 39 -
09/02 kl 23 31 49 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 56 97 97 44
Laveste værets virkning -7 27 32 43 26
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm