Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 24 34 58 -
10/02 kl 01 13 35 48 -
10/02 kl 02 7 36 43 -
10/02 kl 03 -3 37 34 -
10/02 kl 04 -17 34 17 -
10/02 kl 05 -26 34 8 -
10/02 kl 06 -20 32 12 -
10/02 kl 07 -7 37 30 -
10/02 kl 08 -2 37 35 -
10/02 kl 09 4 44 48 -
10/02 kl 10 18 45 63 -
10/02 kl 11 32 50 82 -
10/02 kl 12 29 54 83 -
10/02 kl 13 18 60 78 -
10/02 kl 14 10 66 76 -
10/02 kl 15 2 70 72 -
10/02 kl 16 -14 76 62 -
10/02 kl 17 -29 80 51 -
10/02 kl 18 -29 84 55 -
10/02 kl 19 -18 88 70 -
10/02 kl 20 -9 90 81 -
10/02 kl 21 -5 93 88 -
10/02 kl 22 8 94 102 -
10/02 kl 23 26 97 123 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 44 77 123 128 73
Laveste vannstand -23 16 8 13 -2
Avvik gult nivå -36 -3 43 48 -7
Avvik orange nivå -47 -14 32 37 -18
Avvik rødt nivå -57 -24 22 27 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm