Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 58 61 61
10/02 kl 01 - 48 48 50
10/02 kl 02 - 43 40 43
10/02 kl 03 - 34 31 31
10/02 kl 04 - 17 18 16
10/02 kl 05 - 8 10 8
10/02 kl 06 - 12 17 15
10/02 kl 07 - 30 29 31
10/02 kl 08 - 35 35 37
10/02 kl 09 - 48 44 49
10/02 kl 10 - 63 63 69
10/02 kl 11 - 82 80 87
10/02 kl 12 - 83 82 89
10/02 kl 13 - 78 76 80
10/02 kl 14 - 76 73 77
10/02 kl 15 - 72 70 72
10/02 kl 16 - 62 59 60
10/02 kl 17 - 51 51 52
10/02 kl 18 - 55 51 54
10/02 kl 19 - 70 67 70
10/02 kl 20 - 81 79 82
10/02 kl 21 - 88 86 88
10/02 kl 22 - 102 101 102
10/02 kl 23 - 123 121 121

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 44 77 123 128 73
Max. fra modell: 07/02 12 43 78 121 127 74
Max. fra modell: 07/02 00 46 72 121 127 68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm