Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 31 97 128 -
11/02 kl 01 21 94 115 -
11/02 kl 02 11 92 103 -
11/02 kl 03 5 87 92 -
11/02 kl 04 -7 84 77 -
11/02 kl 05 -23 80 57 -
11/02 kl 06 -27 77 50 -
11/02 kl 07 -16 74 58 -
11/02 kl 08 -4 69 65 -
11/02 kl 09 -1 66 65 -
11/02 kl 10 7 62 69 -
11/02 kl 11 24 60 84 -
11/02 kl 12 35 58 93 -
11/02 kl 13 28 56 84 -
11/02 kl 14 15 54 69 -
11/02 kl 15 9 52 61 -
11/02 kl 16 -2 51 49 -
11/02 kl 17 -20 48 28 -
11/02 kl 18 -32 45 13 -
11/02 kl 19 -27 45 18 -
11/02 kl 20 -14 45 31 -
11/02 kl 21 -9 45 36 -
11/02 kl 22 -4 44 40 -
11/02 kl 23 12 43 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 44 77 123 128 73
Laveste vannstand -23 16 8 13 -2
Avvik gult nivå -36 -3 43 48 -7
Avvik orange nivå -47 -14 32 37 -18
Avvik rødt nivå -57 -24 22 27 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm