Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 118 136 128 -
11/02 kl 01 106 123 115 -
11/02 kl 02 93 108 103 -
11/02 kl 03 83 100 92 -
11/02 kl 04 67 83 77 -
11/02 kl 05 48 63 57 -
11/02 kl 06 41 54 50 -
11/02 kl 07 50 62 58 -
11/02 kl 08 59 70 65 -
11/02 kl 09 58 69 65 -
11/02 kl 10 62 75 69 -
11/02 kl 11 75 89 84 -
11/02 kl 12 83 99 93 -
11/02 kl 13 73 89 84 -
11/02 kl 14 57 73 69 -
11/02 kl 15 49 66 61 -
11/02 kl 16 37 54 49 -
11/02 kl 17 15 35 28 -
11/02 kl 18 2 22 13 -
11/02 kl 19 5 27 18 -
11/02 kl 20 16 38 31 -
11/02 kl 21 23 43 36 -
11/02 kl 22 29 47 40 -
11/02 kl 23 47 63 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 83 132 136 82
Laveste vannstand -23 11 0 2 -16
Avvik gult nivå -27 3 52 56 2
Avvik orange nivå -38 -8 41 45 -9
Avvik rødt nivå -48 -18 31 35 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm