Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 128 127 127
11/02 kl 01 - 115 115 117
11/02 kl 02 - 103 103 104
11/02 kl 03 - 92 92 94
11/02 kl 04 - 77 77 80
11/02 kl 05 - 57 55 59
11/02 kl 06 - 50 47 51
11/02 kl 07 - 58 53 57
11/02 kl 08 - 65 60 64
11/02 kl 09 - 65 61 64
11/02 kl 10 - 69 64 67
11/02 kl 11 - 84 78 80
11/02 kl 12 - 93 87 89
11/02 kl 13 - 84 80 80
11/02 kl 14 - 69 68 63
11/02 kl 15 - 61 58 55
11/02 kl 16 - 49 48 42
11/02 kl 17 - 28 27 22
11/02 kl 18 - 13 16 10
11/02 kl 19 - 18 21 15
11/02 kl 20 - 31 33 27
11/02 kl 21 - 36 38 30
11/02 kl 22 - 40 43 35
11/02 kl 23 - 55 60 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 44 77 123 128 73
Max. fra modell: 07/02 12 43 78 121 127 74
Max. fra modell: 07/02 00 46 72 121 127 68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm