Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 87 105 97 -
11/02 kl 01 85 102 94 -
11/02 kl 02 82 97 92 -
11/02 kl 03 78 95 87 -
11/02 kl 04 74 90 84 -
11/02 kl 05 71 86 80 -
11/02 kl 06 68 81 77 -
11/02 kl 07 66 78 74 -
11/02 kl 08 63 74 69 -
11/02 kl 09 59 70 66 -
11/02 kl 10 55 68 62 -
11/02 kl 11 51 65 60 -
11/02 kl 12 48 64 58 -
11/02 kl 13 45 61 56 -
11/02 kl 14 42 58 54 -
11/02 kl 15 40 57 52 -
11/02 kl 16 39 56 51 -
11/02 kl 17 35 55 48 -
11/02 kl 18 34 54 45 -
11/02 kl 19 32 54 45 -
11/02 kl 20 30 52 45 -
11/02 kl 21 32 52 45 -
11/02 kl 22 33 51 44 -
11/02 kl 23 35 51 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 56 97 97 44
Laveste værets virkning -7 27 32 43 26
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm