Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 29 44 73 -
12/02 kl 01 29 43 72 -
12/02 kl 02 17 42 59 -
12/02 kl 03 9 41 50 -
12/02 kl 04 3 41 44 -
12/02 kl 05 -12 41 29 -
12/02 kl 06 -27 39 12 -
12/02 kl 07 -25 40 15 -
12/02 kl 08 -11 38 27 -
12/02 kl 09 -1 37 36 -
12/02 kl 10 1 37 38 -
12/02 kl 11 11 35 46 -
12/02 kl 12 29 36 65 -
12/02 kl 13 35 36 71 -
12/02 kl 14 23 36 59 -
12/02 kl 15 12 37 49 -
12/02 kl 16 7 34 41 -
12/02 kl 17 -6 33 27 -
12/02 kl 18 -24 31 7 -
12/02 kl 19 -32 30 -2 -
12/02 kl 20 -22 30 8 -
12/02 kl 21 -11 29 18 -
12/02 kl 22 -8 28 20 -
12/02 kl 23 -2 26 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 44 77 123 128 73
Laveste vannstand -23 16 8 13 -2
Avvik gult nivå -36 -3 43 48 -7
Avvik orange nivå -47 -14 32 37 -18
Avvik rødt nivå -57 -24 22 27 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm