Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 64 80 73 -
12/02 kl 01 65 80 72 -
12/02 kl 02 51 68 59 -
12/02 kl 03 42 59 50 -
12/02 kl 04 34 51 44 -
12/02 kl 05 18 34 29 -
12/02 kl 06 2 19 12 -
12/02 kl 07 3 21 15 -
12/02 kl 08 15 34 27 -
12/02 kl 09 24 45 36 -
12/02 kl 10 26 48 38 -
12/02 kl 11 34 59 46 -
12/02 kl 12 52 77 65 -
12/02 kl 13 57 82 71 -
12/02 kl 14 45 70 59 -
12/02 kl 15 31 59 49 -
12/02 kl 16 26 53 41 -
12/02 kl 17 12 37 27 -
12/02 kl 18 -7 18 7 -
12/02 kl 19 -16 8 -2 -
12/02 kl 20 -8 18 8 -
12/02 kl 21 -2 27 18 -
12/02 kl 22 -1 26 20 -
12/02 kl 23 4 34 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 83 132 136 82
Laveste vannstand -23 11 0 2 -16
Avvik gult nivå -27 3 52 56 2
Avvik orange nivå -38 -8 41 45 -9
Avvik rødt nivå -48 -18 31 35 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm