Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 73 74 68
12/02 kl 01 - 72 74 64
12/02 kl 02 - 59 60 -
12/02 kl 03 - 50 51 -
12/02 kl 04 - 44 44 -
12/02 kl 05 - 29 28 -
12/02 kl 06 - 12 13 -
12/02 kl 07 - 15 14 -
12/02 kl 08 - 27 27 -
12/02 kl 09 - 36 36 -
12/02 kl 10 - 38 37 -
12/02 kl 11 - 46 46 -
12/02 kl 12 - 65 63 -
12/02 kl 13 - 71 69 -
12/02 kl 14 - 59 - -
12/02 kl 15 - 49 - -
12/02 kl 16 - 41 - -
12/02 kl 17 - 27 - -
12/02 kl 18 - 7 - -
12/02 kl 19 - -2 - -
12/02 kl 20 - 8 - -
12/02 kl 21 - 18 - -
12/02 kl 22 - 20 - -
12/02 kl 23 - 24 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 44 77 123 128 73
Max. fra modell: 07/02 12 43 78 121 127 74
Max. fra modell: 07/02 00 46 72 121 127 68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm