Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 35 51 44 -
12/02 kl 01 36 51 43 -
12/02 kl 02 34 51 42 -
12/02 kl 03 33 50 41 -
12/02 kl 04 31 48 41 -
12/02 kl 05 30 46 41 -
12/02 kl 06 29 46 39 -
12/02 kl 07 28 46 40 -
12/02 kl 08 26 45 38 -
12/02 kl 09 25 46 37 -
12/02 kl 10 25 47 37 -
12/02 kl 11 23 48 35 -
12/02 kl 12 23 48 36 -
12/02 kl 13 22 47 36 -
12/02 kl 14 22 47 36 -
12/02 kl 15 19 47 37 -
12/02 kl 16 19 46 34 -
12/02 kl 17 18 43 33 -
12/02 kl 18 17 42 31 -
12/02 kl 19 16 40 30 -
12/02 kl 20 14 40 30 -
12/02 kl 21 9 38 29 -
12/02 kl 22 7 34 28 -
12/02 kl 23 6 36 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 56 97 97 44
Laveste værets virkning -7 27 32 43 26
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm