Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 66 -5 61 68
08/02 kl 02 57 -7 50 52
08/02 kl 03 49 -7 42 42
08/02 kl 04 48 -5 43 45
08/02 kl 05 54 -4 50 49
08/02 kl 06 62 -2 60 58
08/02 kl 07 66 0 66 69
08/02 kl 08 74 4 78 78
08/02 kl 09 85 6 91 87
08/02 kl 10 89 7 96 90
08/02 kl 11 84 8 92 91
08/02 kl 12 77 9 86 82
08/02 kl 13 70 11 81 59
08/02 kl 14 61 9 70 60
08/02 kl 15 49 10 59 -
08/02 kl 16 43 9 52 -
08/02 kl 17 47 9 56 -
08/02 kl 18 55 11 66 -
08/02 kl 19 61 11 72 -
08/02 kl 20 68 15 83 -
08/02 kl 21 81 15 96 -
08/02 kl 22 91 18 109 -
08/02 kl 23 88 21 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 142 188 193 138
Laveste vannstand 42 81 73 78 63
Avvik gult nivå -36 -3 43 48 -7
Avvik orange nivå -47 -14 32 37 -18
Avvik rødt nivå -57 -24 22 27 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm