Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 61 61 61 68
08/02 kl 02 49 50 50 52
08/02 kl 03 42 44 42 42
08/02 kl 04 43 45 43 45
08/02 kl 05 50 52 50 49
08/02 kl 06 60 63 60 58
08/02 kl 07 64 66 66 69
08/02 kl 08 75 78 78 78
08/02 kl 09 88 91 91 87
08/02 kl 10 93 97 96 90
08/02 kl 11 90 94 92 91
08/02 kl 12 83 86 86 82
08/02 kl 13 79 82 81 59
08/02 kl 14 69 72 70 60
08/02 kl 15 59 62 59 -
08/02 kl 16 53 56 52 -
08/02 kl 17 55 59 56 -
08/02 kl 18 67 71 66 -
08/02 kl 19 73 77 72 -
08/02 kl 20 83 89 83 -
08/02 kl 21 96 102 96 -
08/02 kl 22 109 116 109 -
08/02 kl 23 110 118 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 148 197 201 147
Laveste vannstand 42 76 65 67 49
Avvik gult nivå -27 3 52 56 2
Avvik orange nivå -38 -8 41 45 -9
Avvik rødt nivå -48 -18 31 35 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm