Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 68 - 66 65
08/02 kl 01 68 61 60 59
08/02 kl 02 52 50 49 48
08/02 kl 03 42 42 42 41
08/02 kl 04 45 43 42 41
08/02 kl 05 49 50 49 48
08/02 kl 06 58 60 60 59
08/02 kl 07 69 66 65 65
08/02 kl 08 78 78 78 77
08/02 kl 09 87 91 90 91
08/02 kl 10 90 96 96 96
08/02 kl 11 91 92 92 92
08/02 kl 12 82 86 86 84
08/02 kl 13 59 81 82 79
08/02 kl 14 60 70 72 69
08/02 kl 15 - 59 60 59
08/02 kl 16 - 52 53 53
08/02 kl 17 - 56 57 57
08/02 kl 18 - 66 66 65
08/02 kl 19 - 72 73 71
08/02 kl 20 - 83 82 81
08/02 kl 21 - 96 95 95
08/02 kl 22 - 109 108 109
08/02 kl 23 - 109 108 111

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 109 142 188 193 138
Max. fra modell: 07/02 12 108 143 186 192 139
Max. fra modell: 07/02 00 111 137 186 192 133
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm