Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 80 27 107 -
09/02 kl 01 73 31 104 -
09/02 kl 02 65 34 99 -
09/02 kl 03 53 37 90 -
09/02 kl 04 44 37 81 -
09/02 kl 05 45 37 82 -
09/02 kl 06 55 40 95 -
09/02 kl 07 62 45 107 -
09/02 kl 08 67 49 116 -
09/02 kl 09 78 49 127 -
09/02 kl 10 91 49 140 -
09/02 kl 11 93 49 142 -
09/02 kl 12 84 48 132 -
09/02 kl 13 76 51 127 -
09/02 kl 14 69 54 123 -
09/02 kl 15 57 56 113 -
09/02 kl 16 42 50 92 -
09/02 kl 17 38 46 84 -
09/02 kl 18 46 40 86 -
09/02 kl 19 55 40 95 -
09/02 kl 20 60 39 99 -
09/02 kl 21 70 40 110 -
09/02 kl 22 86 39 125 -
09/02 kl 23 95 36 131 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 142 188 193 138
Laveste vannstand 42 81 73 78 63
Avvik gult nivå -36 -3 43 48 -7
Avvik orange nivå -47 -14 32 37 -18
Avvik rødt nivå -57 -24 22 27 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm