Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 103 111 107 -
09/02 kl 01 98 106 104 -
09/02 kl 02 92 101 99 -
09/02 kl 03 85 93 90 -
09/02 kl 04 80 89 81 -
09/02 kl 05 78 87 82 -
09/02 kl 06 90 102 95 -
09/02 kl 07 99 110 107 -
09/02 kl 08 108 121 116 -
09/02 kl 09 118 133 127 -
09/02 kl 10 131 143 140 -
09/02 kl 11 136 148 142 -
09/02 kl 12 127 140 132 -
09/02 kl 13 120 135 127 -
09/02 kl 14 110 125 123 -
09/02 kl 15 96 113 113 -
09/02 kl 16 81 97 92 -
09/02 kl 17 76 92 84 -
09/02 kl 18 83 99 86 -
09/02 kl 19 90 104 95 -
09/02 kl 20 92 107 99 -
09/02 kl 21 101 115 110 -
09/02 kl 22 116 134 125 -
09/02 kl 23 126 144 131 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 148 197 201 147
Laveste vannstand 42 76 65 67 49
Avvik gult nivå -27 3 52 56 2
Avvik orange nivå -38 -8 41 45 -9
Avvik rødt nivå -48 -18 31 35 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm