Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 107 106 109
09/02 kl 01 - 104 102 105
09/02 kl 02 - 99 98 98
09/02 kl 03 - 90 88 86
09/02 kl 04 - 81 81 77
09/02 kl 05 - 82 82 80
09/02 kl 06 - 95 95 92
09/02 kl 07 - 107 105 102
09/02 kl 08 - 116 114 110
09/02 kl 09 - 127 126 121
09/02 kl 10 - 140 140 134
09/02 kl 11 - 142 143 137
09/02 kl 12 - 132 134 128
09/02 kl 13 - 127 127 119
09/02 kl 14 - 123 122 112
09/02 kl 15 - 113 110 102
09/02 kl 16 - 92 92 84
09/02 kl 17 - 84 83 79
09/02 kl 18 - 86 87 85
09/02 kl 19 - 95 92 93
09/02 kl 20 - 99 95 96
09/02 kl 21 - 110 106 105
09/02 kl 22 - 125 124 122
09/02 kl 23 - 131 134 131

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 109 142 188 193 138
Max. fra modell: 07/02 12 108 143 186 192 139
Max. fra modell: 07/02 00 111 137 186 192 133
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm