Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 89 34 123 -
10/02 kl 01 78 35 113 -
10/02 kl 02 72 36 108 -
10/02 kl 03 62 37 99 -
10/02 kl 04 48 34 82 -
10/02 kl 05 39 34 73 -
10/02 kl 06 45 32 77 -
10/02 kl 07 58 37 95 -
10/02 kl 08 63 37 100 -
10/02 kl 09 69 44 113 -
10/02 kl 10 83 45 128 -
10/02 kl 11 97 50 147 -
10/02 kl 12 94 54 148 -
10/02 kl 13 83 60 143 -
10/02 kl 14 75 66 141 -
10/02 kl 15 67 70 137 -
10/02 kl 16 51 76 127 -
10/02 kl 17 36 80 116 -
10/02 kl 18 36 84 120 -
10/02 kl 19 47 88 135 -
10/02 kl 20 56 90 146 -
10/02 kl 21 60 93 153 -
10/02 kl 22 73 94 167 -
10/02 kl 23 91 97 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 142 188 193 138
Laveste vannstand 42 81 73 78 63
Avvik gult nivå -36 -3 43 48 -7
Avvik orange nivå -47 -14 32 37 -18
Avvik rødt nivå -57 -24 22 27 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm