Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 119 139 123 -
10/02 kl 01 110 129 113 -
10/02 kl 02 105 125 108 -
10/02 kl 03 93 114 99 -
10/02 kl 04 75 98 82 -
10/02 kl 05 65 87 73 -
10/02 kl 06 74 95 77 -
10/02 kl 07 88 109 95 -
10/02 kl 08 95 117 100 -
10/02 kl 09 105 125 113 -
10/02 kl 10 123 141 128 -
10/02 kl 11 142 159 147 -
10/02 kl 12 145 160 148 -
10/02 kl 13 136 156 143 -
10/02 kl 14 130 156 141 -
10/02 kl 15 125 155 137 -
10/02 kl 16 112 143 127 -
10/02 kl 17 102 135 116 -
10/02 kl 18 105 136 120 -
10/02 kl 19 122 150 135 -
10/02 kl 20 134 163 146 -
10/02 kl 21 141 167 153 -
10/02 kl 22 158 180 167 -
10/02 kl 23 177 197 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 148 197 201 147
Laveste vannstand 42 76 65 67 49
Avvik gult nivå -27 3 52 56 2
Avvik orange nivå -38 -8 41 45 -9
Avvik rødt nivå -48 -18 31 35 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm