Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 123 126 126
10/02 kl 01 - 113 113 115
10/02 kl 02 - 108 105 108
10/02 kl 03 - 99 96 96
10/02 kl 04 - 82 83 81
10/02 kl 05 - 73 75 73
10/02 kl 06 - 77 82 80
10/02 kl 07 - 95 94 96
10/02 kl 08 - 100 100 102
10/02 kl 09 - 113 109 114
10/02 kl 10 - 128 128 134
10/02 kl 11 - 147 145 152
10/02 kl 12 - 148 147 154
10/02 kl 13 - 143 141 145
10/02 kl 14 - 141 138 142
10/02 kl 15 - 137 135 137
10/02 kl 16 - 127 124 125
10/02 kl 17 - 116 116 117
10/02 kl 18 - 120 116 119
10/02 kl 19 - 135 132 135
10/02 kl 20 - 146 144 147
10/02 kl 21 - 153 151 153
10/02 kl 22 - 167 166 167
10/02 kl 23 - 188 186 186

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 109 142 188 193 138
Max. fra modell: 07/02 12 108 143 186 192 139
Max. fra modell: 07/02 00 111 137 186 192 133
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm