Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 30 50 34 -
10/02 kl 01 32 51 35 -
10/02 kl 02 33 53 36 -
10/02 kl 03 31 52 37 -
10/02 kl 04 27 50 34 -
10/02 kl 05 26 48 34 -
10/02 kl 06 29 50 32 -
10/02 kl 07 30 51 37 -
10/02 kl 08 32 54 37 -
10/02 kl 09 36 56 44 -
10/02 kl 10 40 58 45 -
10/02 kl 11 45 62 50 -
10/02 kl 12 51 66 54 -
10/02 kl 13 53 73 60 -
10/02 kl 14 55 81 66 -
10/02 kl 15 58 88 70 -
10/02 kl 16 61 92 76 -
10/02 kl 17 66 99 80 -
10/02 kl 18 69 100 84 -
10/02 kl 19 75 103 88 -
10/02 kl 20 78 107 90 -
10/02 kl 21 81 107 93 -
10/02 kl 22 85 107 94 -
10/02 kl 23 86 106 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 56 97 97 44
Laveste værets virkning -7 27 32 43 26
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm