Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 183 201 193 -
11/02 kl 01 171 188 180 -
11/02 kl 02 158 173 168 -
11/02 kl 03 148 165 157 -
11/02 kl 04 132 148 142 -
11/02 kl 05 113 128 122 -
11/02 kl 06 106 119 115 -
11/02 kl 07 115 127 123 -
11/02 kl 08 124 135 130 -
11/02 kl 09 123 134 130 -
11/02 kl 10 127 140 134 -
11/02 kl 11 140 154 149 -
11/02 kl 12 148 164 158 -
11/02 kl 13 138 154 149 -
11/02 kl 14 122 138 134 -
11/02 kl 15 114 131 126 -
11/02 kl 16 102 119 114 -
11/02 kl 17 80 100 93 -
11/02 kl 18 67 87 78 -
11/02 kl 19 70 92 83 -
11/02 kl 20 81 103 96 -
11/02 kl 21 88 108 101 -
11/02 kl 22 94 112 105 -
11/02 kl 23 112 128 120 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 148 197 201 147
Laveste vannstand 42 76 65 67 49
Avvik gult nivå -27 3 52 56 2
Avvik orange nivå -38 -8 41 45 -9
Avvik rødt nivå -48 -18 31 35 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm