Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/02 kl 00 100% 100% 100% 201
11/02 kl 01 100% 100% 100% 188
11/02 kl 02 100% 100% 48% 173
11/02 kl 03 100% 60% 0% 165
11/02 kl 04 6% 0% 0% 148
11/02 kl 05 0% 0% 0% 128
11/02 kl 06 0% 0% 0% 119
11/02 kl 07 0% 0% 0% 127
11/02 kl 08 0% 0% 0% 135
11/02 kl 09 0% 0% 0% 134
11/02 kl 10 0% 0% 0% 140
11/02 kl 11 69% 0% 0% 154
11/02 kl 12 100% 42% 0% 164
11/02 kl 13 58% 0% 0% 154
11/02 kl 14 0% 0% 0% 138
11/02 kl 15 0% 0% 0% 131
11/02 kl 16 0% 0% 0% 119
11/02 kl 17 0% 0% 0% 100
11/02 kl 18 0% 0% 0% 87
11/02 kl 19 0% 0% 0% 92
11/02 kl 20 0% 0% 0% 103
11/02 kl 21 0% 0% 0% 108
11/02 kl 22 0% 0% 0% 112
11/02 kl 23 0% 0% 0% 128

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 12% 100% 100% 2%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 100% 100% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 100% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm