Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 193 192 192
11/02 kl 01 - 180 180 182
11/02 kl 02 - 168 168 169
11/02 kl 03 - 157 157 159
11/02 kl 04 - 142 142 145
11/02 kl 05 - 122 120 124
11/02 kl 06 - 115 112 116
11/02 kl 07 - 123 118 122
11/02 kl 08 - 130 125 129
11/02 kl 09 - 130 126 129
11/02 kl 10 - 134 129 132
11/02 kl 11 - 149 143 145
11/02 kl 12 - 158 152 154
11/02 kl 13 - 149 145 145
11/02 kl 14 - 134 133 128
11/02 kl 15 - 126 123 120
11/02 kl 16 - 114 113 107
11/02 kl 17 - 93 92 87
11/02 kl 18 - 78 81 75
11/02 kl 19 - 83 86 80
11/02 kl 20 - 96 98 92
11/02 kl 21 - 101 103 95
11/02 kl 22 - 105 108 100
11/02 kl 23 - 120 125 116

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 109 142 188 193 138
Max. fra modell: 07/02 12 108 143 186 192 139
Max. fra modell: 07/02 00 111 137 186 192 133
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm