Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 94 44 138 -
12/02 kl 01 94 43 137 -
12/02 kl 02 82 42 124 -
12/02 kl 03 74 41 115 -
12/02 kl 04 68 41 109 -
12/02 kl 05 53 41 94 -
12/02 kl 06 38 39 77 -
12/02 kl 07 40 40 80 -
12/02 kl 08 54 38 92 -
12/02 kl 09 64 37 101 -
12/02 kl 10 66 37 103 -
12/02 kl 11 76 35 111 -
12/02 kl 12 94 36 130 -
12/02 kl 13 100 36 136 -
12/02 kl 14 88 36 124 -
12/02 kl 15 77 37 114 -
12/02 kl 16 72 34 106 -
12/02 kl 17 59 33 92 -
12/02 kl 18 41 31 72 -
12/02 kl 19 33 30 63 -
12/02 kl 20 43 30 73 -
12/02 kl 21 54 29 83 -
12/02 kl 22 57 28 85 -
12/02 kl 23 63 26 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 142 188 193 138
Laveste vannstand 42 81 73 78 63
Avvik gult nivå -36 -3 43 48 -7
Avvik orange nivå -47 -14 32 37 -18
Avvik rødt nivå -57 -24 22 27 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm