Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 129 145 138 -
12/02 kl 01 130 145 137 -
12/02 kl 02 116 133 124 -
12/02 kl 03 107 124 115 -
12/02 kl 04 99 116 109 -
12/02 kl 05 83 99 94 -
12/02 kl 06 67 84 77 -
12/02 kl 07 68 86 80 -
12/02 kl 08 80 99 92 -
12/02 kl 09 89 110 101 -
12/02 kl 10 91 113 103 -
12/02 kl 11 99 124 111 -
12/02 kl 12 117 142 130 -
12/02 kl 13 122 147 136 -
12/02 kl 14 110 135 124 -
12/02 kl 15 96 124 114 -
12/02 kl 16 91 118 106 -
12/02 kl 17 77 102 92 -
12/02 kl 18 58 83 72 -
12/02 kl 19 49 73 63 -
12/02 kl 20 57 83 73 -
12/02 kl 21 63 92 83 -
12/02 kl 22 64 91 85 -
12/02 kl 23 69 99 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 148 197 201 147
Laveste vannstand 42 76 65 67 49
Avvik gult nivå -27 3 52 56 2
Avvik orange nivå -38 -8 41 45 -9
Avvik rødt nivå -48 -18 31 35 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm