Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 138 139 133
12/02 kl 01 - 137 139 129
12/02 kl 02 - 124 125 -
12/02 kl 03 - 115 116 -
12/02 kl 04 - 109 109 -
12/02 kl 05 - 94 93 -
12/02 kl 06 - 77 78 -
12/02 kl 07 - 80 79 -
12/02 kl 08 - 92 92 -
12/02 kl 09 - 101 101 -
12/02 kl 10 - 103 102 -
12/02 kl 11 - 111 111 -
12/02 kl 12 - 130 128 -
12/02 kl 13 - 136 134 -
12/02 kl 14 - 124 - -
12/02 kl 15 - 114 - -
12/02 kl 16 - 106 - -
12/02 kl 17 - 92 - -
12/02 kl 18 - 72 - -
12/02 kl 19 - 63 - -
12/02 kl 20 - 73 - -
12/02 kl 21 - 83 - -
12/02 kl 22 - 85 - -
12/02 kl 23 - 89 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 109 142 188 193 138
Max. fra modell: 07/02 12 108 143 186 192 139
Max. fra modell: 07/02 00 111 137 186 192 133
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm