Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 251 -5 246 264
08/02 kl 02 226 7 233 237
08/02 kl 03 187 26 213 199
08/02 kl 04 143 10 153 159
08/02 kl 05 101 9 110 117
08/02 kl 06 74 14 88 85
08/02 kl 07 72 18 90 85
08/02 kl 08 97 8 105 109
08/02 kl 09 140 20 160 150
08/02 kl 10 188 15 203 196
08/02 kl 11 233 9 242 244
08/02 kl 12 265 6 271 278
08/02 kl 13 274 25 299 292
08/02 kl 14 254 15 269 269
08/02 kl 15 215 5 220 -
08/02 kl 16 167 10 177 -
08/02 kl 17 117 24 141 -
08/02 kl 18 75 14 89 -
08/02 kl 19 58 7 65 -
08/02 kl 20 72 16 88 -
08/02 kl 21 110 21 131 -
08/02 kl 22 158 15 173 -
08/02 kl 23 207 7 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 320 371 377 346
Laveste vannstand 65 64 95 78 61
Avvik gult nivå -38 -17 34 40 9
Avvik orange nivå -54 -33 18 24 -7
Avvik rødt nivå -67 -46 5 11 -20
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm