Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 249 15 264 -
09/02 kl 01 270 24 294 -
09/02 kl 02 262 13 275 -
09/02 kl 03 228 13 241 -
09/02 kl 04 181 16 197 -
09/02 kl 05 131 17 148 -
09/02 kl 06 84 15 99 -
09/02 kl 07 57 7 64 -
09/02 kl 08 63 28 91 -
09/02 kl 09 99 19 118 -
09/02 kl 10 150 20 170 -
09/02 kl 11 204 22 226 -
09/02 kl 12 253 36 289 -
09/02 kl 13 285 25 310 -
09/02 kl 14 287 33 320 -
09/02 kl 15 256 35 291 -
09/02 kl 16 207 42 249 -
09/02 kl 17 151 30 181 -
09/02 kl 18 95 37 132 -
09/02 kl 19 52 46 98 -
09/02 kl 20 41 32 73 -
09/02 kl 21 66 45 111 -
09/02 kl 22 113 40 153 -
09/02 kl 23 168 43 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 320 371 377 346
Laveste vannstand 65 64 95 78 61
Avvik gult nivå -38 -17 34 40 9
Avvik orange nivå -54 -33 18 24 -7
Avvik rødt nivå -67 -46 5 11 -20
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm