Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 223 38 261 -
10/02 kl 01 266 46 312 -
10/02 kl 02 284 46 330 -
10/02 kl 03 266 50 316 -
10/02 kl 04 223 50 273 -
10/02 kl 05 171 54 225 -
10/02 kl 06 115 54 169 -
10/02 kl 07 66 55 121 -
10/02 kl 08 45 58 103 -
10/02 kl 09 62 56 118 -
10/02 kl 10 108 63 171 -
10/02 kl 11 165 60 225 -
10/02 kl 12 223 55 278 -
10/02 kl 13 273 63 336 -
10/02 kl 14 301 70 371 -
10/02 kl 15 292 62 354 -
10/02 kl 16 251 61 312 -
10/02 kl 17 194 63 257 -
10/02 kl 18 133 73 206 -
10/02 kl 19 73 58 131 -
10/02 kl 20 34 61 95 -
10/02 kl 21 32 74 106 -
10/02 kl 22 67 72 139 -
10/02 kl 23 122 60 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 320 371 377 346
Laveste vannstand 65 64 95 78 61
Avvik gult nivå -38 -17 34 40 9
Avvik orange nivå -54 -33 18 24 -7
Avvik rødt nivå -67 -46 5 11 -20
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm