Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 181 68 249 -
11/02 kl 01 238 75 313 -
11/02 kl 02 280 71 351 -
11/02 kl 03 289 63 352 -
11/02 kl 04 262 72 334 -
11/02 kl 05 213 70 283 -
11/02 kl 06 157 62 219 -
11/02 kl 07 99 67 166 -
11/02 kl 08 53 69 122 -
11/02 kl 09 41 62 103 -
11/02 kl 10 69 63 132 -
11/02 kl 11 122 70 192 -
11/02 kl 12 182 61 243 -
11/02 kl 13 241 57 298 -
11/02 kl 14 289 60 349 -
11/02 kl 15 308 69 377 -
11/02 kl 16 288 57 345 -
11/02 kl 17 239 53 292 -
11/02 kl 18 178 62 240 -
11/02 kl 19 114 62 176 -
11/02 kl 20 56 54 110 -
11/02 kl 21 24 54 78 -
11/02 kl 22 34 60 94 -
11/02 kl 23 77 58 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 320 371 377 346
Laveste vannstand 65 64 95 78 61
Avvik gult nivå -38 -17 34 40 9
Avvik orange nivå -54 -33 18 24 -7
Avvik rødt nivå -67 -46 5 11 -20
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm