Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 134 49 183 -
12/02 kl 01 194 50 244 -
12/02 kl 02 251 58 309 -
12/02 kl 03 287 53 340 -
12/02 kl 04 286 46 332 -
12/02 kl 05 251 52 303 -
12/02 kl 06 199 54 253 -
12/02 kl 07 142 50 192 -
12/02 kl 08 86 45 131 -
12/02 kl 09 47 48 95 -
12/02 kl 10 46 53 99 -
12/02 kl 11 83 48 131 -
12/02 kl 12 139 49 188 -
12/02 kl 13 199 45 244 -
12/02 kl 14 255 50 305 -
12/02 kl 15 297 45 342 -
12/02 kl 16 306 40 346 -
12/02 kl 17 276 42 318 -
12/02 kl 18 223 44 267 -
12/02 kl 19 162 40 202 -
12/02 kl 20 100 36 136 -
12/02 kl 21 47 38 85 -
12/02 kl 22 25 36 61 -
12/02 kl 23 44 34 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 320 371 377 346
Laveste vannstand 65 64 95 78 61
Avvik gult nivå -38 -17 34 40 9
Avvik orange nivå -54 -33 18 24 -7
Avvik rødt nivå -67 -46 5 11 -20
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm