Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 33 5 38 40
08/02 kl 02 -18 4 -14 -6
08/02 kl 03 -60 8 -52 -42
08/02 kl 04 -88 11 -77 -70
08/02 kl 05 -95 7 -88 -80
08/02 kl 06 -78 10 -68 -71
08/02 kl 07 -39 6 -33 -32
08/02 kl 08 15 11 26 24
08/02 kl 09 69 15 84 84
08/02 kl 10 110 16 126 132
08/02 kl 11 125 19 144 148
08/02 kl 12 107 13 120 127
08/02 kl 13 61 15 76 74
08/02 kl 14 2 19 21 13
08/02 kl 15 -52 19 -33 -
08/02 kl 16 -92 26 -66 -
08/02 kl 17 -113 21 -92 -
08/02 kl 18 -108 20 -88 -
08/02 kl 19 -76 19 -57 -
08/02 kl 20 -23 14 -9 -
08/02 kl 21 37 26 63 -
08/02 kl 22 90 23 113 -
08/02 kl 23 121 26 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 197 217 239 208
Laveste vannstand -92 -80 -83 -85 -107
Avvik gult nivå -45 5 25 47 16
Avvik orange nivå -61 -11 9 31 0
Avvik rødt nivå -73 -23 -3 19 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm