Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 38 38 38 40
08/02 kl 02 -15 -14 -14 -6
08/02 kl 03 -54 -52 -52 -42
08/02 kl 04 -80 -75 -77 -70
08/02 kl 05 -90 -86 -88 -80
08/02 kl 06 -69 -66 -68 -71
08/02 kl 07 -36 -31 -33 -32
08/02 kl 08 24 28 26 24
08/02 kl 09 81 86 84 84
08/02 kl 10 124 129 126 132
08/02 kl 11 144 149 144 148
08/02 kl 12 118 125 120 127
08/02 kl 13 74 81 76 74
08/02 kl 14 18 22 21 13
08/02 kl 15 -36 -32 -33 -
08/02 kl 16 -67 -62 -66 -
08/02 kl 17 -94 -89 -92 -
08/02 kl 18 -91 -84 -88 -
08/02 kl 19 -58 -54 -57 -
08/02 kl 20 -9 -3 -9 -
08/02 kl 21 62 70 63 -
08/02 kl 22 110 118 113 -
08/02 kl 23 144 149 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 210 228 251 219
Laveste vannstand -94 -82 -90 -90 -113
Avvik gult nivå -43 18 36 59 27
Avvik orange nivå -59 2 20 43 11
Avvik rødt nivå -71 -10 8 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm