Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 87 - 82 80
08/02 kl 01 40 38 36 35
08/02 kl 02 -6 -14 -15 -16
08/02 kl 03 -42 -52 -53 -54
08/02 kl 04 -70 -77 -78 -79
08/02 kl 05 -80 -88 -89 -89
08/02 kl 06 -71 -68 -70 -70
08/02 kl 07 -32 -33 -34 -35
08/02 kl 08 24 26 25 24
08/02 kl 09 84 84 83 81
08/02 kl 10 132 126 125 124
08/02 kl 11 148 144 143 142
08/02 kl 12 127 120 119 120
08/02 kl 13 74 76 76 77
08/02 kl 14 13 21 20 20
08/02 kl 15 - -33 -34 -34
08/02 kl 16 - -66 -68 -70
08/02 kl 17 - -92 -95 -96
08/02 kl 18 - -88 -90 -89
08/02 kl 19 - -57 -57 -56
08/02 kl 20 - -9 -8 -7
08/02 kl 21 - 63 62 63
08/02 kl 22 - 113 110 108
08/02 kl 23 - 147 144 145

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 147 197 217 239 208
Max. fra modell: 07/02 12 144 194 218 235 194
Max. fra modell: 07/02 00 145 190 221 246 187
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm