Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 5 5 5 7
08/02 kl 02 3 4 4 12
08/02 kl 03 6 8 8 18
08/02 kl 04 8 13 11 18
08/02 kl 05 5 9 7 15
08/02 kl 06 9 12 10 7
08/02 kl 07 3 8 6 7
08/02 kl 08 9 13 11 9
08/02 kl 09 12 17 15 15
08/02 kl 10 14 19 16 22
08/02 kl 11 19 24 19 23
08/02 kl 12 11 18 13 20
08/02 kl 13 13 20 15 13
08/02 kl 14 16 20 19 11
08/02 kl 15 16 20 19 -
08/02 kl 16 25 30 26 -
08/02 kl 17 19 24 21 -
08/02 kl 18 17 24 20 -
08/02 kl 19 18 22 19 -
08/02 kl 20 14 20 14 -
08/02 kl 21 25 33 26 -
08/02 kl 22 20 28 23 -
08/02 kl 23 23 28 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 68 66 75 47
Laveste værets virkning 4 18 55 48 31
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm