Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 118 24 142 -
09/02 kl 01 81 18 99 -
09/02 kl 02 23 26 49 -
09/02 kl 03 -35 22 -13 -
09/02 kl 04 -80 31 -49 -
09/02 kl 05 -106 34 -72 -
09/02 kl 06 -107 27 -80 -
09/02 kl 07 -80 36 -44 -
09/02 kl 08 -29 32 3 -
09/02 kl 09 34 42 76 -
09/02 kl 10 94 46 140 -
09/02 kl 11 135 45 180 -
09/02 kl 12 143 54 197 -
09/02 kl 13 111 48 159 -
09/02 kl 14 50 54 104 -
09/02 kl 15 -19 60 41 -
09/02 kl 16 -77 61 -16 -
09/02 kl 17 -116 68 -48 -
09/02 kl 18 -131 62 -69 -
09/02 kl 19 -117 61 -56 -
09/02 kl 20 -74 60 -14 -
09/02 kl 21 -12 57 45 -
09/02 kl 22 56 67 123 -
09/02 kl 23 113 67 180 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 197 217 239 208
Laveste vannstand -92 -80 -83 -85 -107
Avvik gult nivå -45 5 25 47 16
Avvik orange nivå -61 -11 9 31 0
Avvik rødt nivå -73 -23 -3 19 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm