Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 138 143 142 -
09/02 kl 01 96 104 99 -
09/02 kl 02 47 56 49 -
09/02 kl 03 -15 -5 -13 -
09/02 kl 04 -50 -42 -49 -
09/02 kl 05 -72 -61 -72 -
09/02 kl 06 -82 -72 -80 -
09/02 kl 07 -49 -37 -44 -
09/02 kl 08 -1 10 3 -
09/02 kl 09 71 84 76 -
09/02 kl 10 138 154 140 -
09/02 kl 11 175 191 180 -
09/02 kl 12 189 210 197 -
09/02 kl 13 154 167 159 -
09/02 kl 14 98 113 104 -
09/02 kl 15 34 48 41 -
09/02 kl 16 -25 -13 -16 -
09/02 kl 17 -62 -47 -48 -
09/02 kl 18 -79 -66 -69 -
09/02 kl 19 -60 -44 -56 -
09/02 kl 20 -17 -2 -14 -
09/02 kl 21 43 56 45 -
09/02 kl 22 109 126 123 -
09/02 kl 23 166 184 180 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 210 228 251 219
Laveste vannstand -94 -82 -90 -90 -113
Avvik gult nivå -43 18 36 59 27
Avvik orange nivå -59 2 20 43 11
Avvik rødt nivå -71 -10 8 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm