Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 140 66 206 -
10/02 kl 01 126 61 187 -
10/02 kl 02 74 59 133 -
10/02 kl 03 6 63 69 -
10/02 kl 04 -56 65 9 -
10/02 kl 05 -99 66 -33 -
10/02 kl 06 -119 66 -53 -
10/02 kl 07 -111 60 -51 -
10/02 kl 08 -74 58 -16 -
10/02 kl 09 -13 62 49 -
10/02 kl 10 56 61 117 -
10/02 kl 11 119 66 185 -
10/02 kl 12 156 61 217 -
10/02 kl 13 152 61 213 -
10/02 kl 14 105 59 164 -
10/02 kl 15 32 55 87 -
10/02 kl 16 -42 58 16 -
10/02 kl 17 -99 55 -44 -
10/02 kl 18 -133 56 -77 -
10/02 kl 19 -141 58 -83 -
10/02 kl 20 -118 55 -63 -
10/02 kl 21 -66 60 -6 -
10/02 kl 22 4 58 62 -
10/02 kl 23 76 61 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 197 217 239 208
Laveste vannstand -92 -80 -83 -85 -107
Avvik gult nivå -45 5 25 47 16
Avvik orange nivå -61 -11 9 31 0
Avvik rødt nivå -73 -23 -3 19 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm