Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 194 219 206 -
10/02 kl 01 184 202 187 -
10/02 kl 02 131 152 133 -
10/02 kl 03 64 85 69 -
10/02 kl 04 -1 24 9 -
10/02 kl 05 -46 -18 -33 -
10/02 kl 06 -69 -36 -53 -
10/02 kl 07 -59 -33 -51 -
10/02 kl 08 -18 7 -16 -
10/02 kl 09 40 69 49 -
10/02 kl 10 104 134 117 -
10/02 kl 11 161 198 185 -
10/02 kl 12 199 228 217 -
10/02 kl 13 202 227 213 -
10/02 kl 14 153 181 164 -
10/02 kl 15 79 104 87 -
10/02 kl 16 1 33 16 -
10/02 kl 17 -58 -26 -44 -
10/02 kl 18 -86 -57 -77 -
10/02 kl 19 -90 -61 -83 -
10/02 kl 20 -68 -40 -63 -
10/02 kl 21 -12 15 -6 -
10/02 kl 22 52 81 62 -
10/02 kl 23 130 156 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 210 228 251 219
Laveste vannstand -94 -82 -90 -90 -113
Avvik gult nivå -43 18 36 59 27
Avvik orange nivå -59 2 20 43 11
Avvik rødt nivå -71 -10 8 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm