Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 206 205 202
10/02 kl 01 - 187 189 184
10/02 kl 02 - 133 132 131
10/02 kl 03 - 69 68 69
10/02 kl 04 - 9 3 4
10/02 kl 05 - -33 -37 -34
10/02 kl 06 - -53 -54 -53
10/02 kl 07 - -51 -49 -50
10/02 kl 08 - -16 -10 -12
10/02 kl 09 - 49 52 48
10/02 kl 10 - 117 119 120
10/02 kl 11 - 185 183 187
10/02 kl 12 - 217 218 221
10/02 kl 13 - 213 215 217
10/02 kl 14 - 164 168 167
10/02 kl 15 - 87 92 90
10/02 kl 16 - 16 20 23
10/02 kl 17 - -44 -40 -37
10/02 kl 18 - -77 -74 -71
10/02 kl 19 - -83 -79 -79
10/02 kl 20 - -63 -60 -60
10/02 kl 21 - -6 -3 1
10/02 kl 22 - 62 65 72
10/02 kl 23 - 137 138 145

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 147 197 217 239 208
Max. fra modell: 07/02 12 144 194 218 235 194
Max. fra modell: 07/02 00 145 190 221 246 187
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm