Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 54 79 66 -
10/02 kl 01 58 76 61 -
10/02 kl 02 57 78 59 -
10/02 kl 03 58 79 63 -
10/02 kl 04 55 80 65 -
10/02 kl 05 53 81 66 -
10/02 kl 06 50 83 66 -
10/02 kl 07 52 78 60 -
10/02 kl 08 56 81 58 -
10/02 kl 09 53 82 62 -
10/02 kl 10 48 78 61 -
10/02 kl 11 42 79 66 -
10/02 kl 12 43 72 61 -
10/02 kl 13 50 75 61 -
10/02 kl 14 48 76 59 -
10/02 kl 15 47 72 55 -
10/02 kl 16 43 75 58 -
10/02 kl 17 41 73 55 -
10/02 kl 18 47 76 56 -
10/02 kl 19 51 80 58 -
10/02 kl 20 50 78 55 -
10/02 kl 21 54 81 60 -
10/02 kl 22 48 77 58 -
10/02 kl 23 54 80 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 68 66 75 47
Laveste værets virkning 4 18 55 48 31
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm