Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 131 67 198 -
11/02 kl 01 150 63 213 -
11/02 kl 02 122 67 189 -
11/02 kl 03 59 65 124 -
11/02 kl 04 -14 67 53 -
11/02 kl 05 -75 74 -1 -
11/02 kl 06 -112 71 -41 -
11/02 kl 07 -124 73 -51 -
11/02 kl 08 -107 71 -36 -
11/02 kl 09 -61 70 9 -
11/02 kl 10 6 75 81 -
11/02 kl 11 78 70 148 -
11/02 kl 12 139 72 211 -
11/02 kl 13 168 71 239 -
11/02 kl 14 150 66 216 -
11/02 kl 15 90 69 159 -
11/02 kl 16 10 62 72 -
11/02 kl 17 -62 64 2 -
11/02 kl 18 -114 61 -53 -
11/02 kl 19 -141 56 -85 -
11/02 kl 20 -141 57 -84 -
11/02 kl 21 -110 48 -62 -
11/02 kl 22 -53 49 -4 -
11/02 kl 23 21 49 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 197 217 239 208
Laveste vannstand -92 -80 -83 -85 -107
Avvik gult nivå -45 5 25 47 16
Avvik orange nivå -61 -11 9 31 0
Avvik rødt nivå -73 -23 -3 19 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm