Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 191 215 198 -
11/02 kl 01 209 233 213 -
11/02 kl 02 187 207 189 -
11/02 kl 03 121 142 124 -
11/02 kl 04 47 67 53 -
11/02 kl 05 -8 18 -1 -
11/02 kl 06 -46 -23 -41 -
11/02 kl 07 -56 -35 -51 -
11/02 kl 08 -43 -18 -36 -
11/02 kl 09 3 24 9 -
11/02 kl 10 71 97 81 -
11/02 kl 11 143 167 148 -
11/02 kl 12 203 223 211 -
11/02 kl 13 228 251 239 -
11/02 kl 14 209 226 216 -
11/02 kl 15 149 165 159 -
11/02 kl 16 67 85 72 -
11/02 kl 17 -5 14 2 -
11/02 kl 18 -61 -43 -53 -
11/02 kl 19 -90 -72 -85 -
11/02 kl 20 -90 -75 -84 -
11/02 kl 21 -65 -45 -62 -
11/02 kl 22 -6 17 -4 -
11/02 kl 23 67 91 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 210 228 251 219
Laveste vannstand -94 -82 -90 -90 -113
Avvik gult nivå -43 18 36 59 27
Avvik orange nivå -59 2 20 43 11
Avvik rødt nivå -71 -10 8 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm