Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 60 84 67 -
11/02 kl 01 59 83 63 -
11/02 kl 02 65 85 67 -
11/02 kl 03 62 83 65 -
11/02 kl 04 61 81 67 -
11/02 kl 05 67 93 74 -
11/02 kl 06 66 89 71 -
11/02 kl 07 68 89 73 -
11/02 kl 08 64 89 71 -
11/02 kl 09 64 85 70 -
11/02 kl 10 65 91 75 -
11/02 kl 11 65 89 70 -
11/02 kl 12 64 84 72 -
11/02 kl 13 60 83 71 -
11/02 kl 14 59 76 66 -
11/02 kl 15 59 75 69 -
11/02 kl 16 57 75 62 -
11/02 kl 17 57 76 64 -
11/02 kl 18 53 71 61 -
11/02 kl 19 51 69 56 -
11/02 kl 20 51 66 57 -
11/02 kl 21 45 65 48 -
11/02 kl 22 47 70 49 -
11/02 kl 23 46 70 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 68 66 75 47
Laveste værets virkning 4 18 55 48 31
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm