Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 92 43 135 -
12/02 kl 01 142 47 189 -
12/02 kl 02 149 40 189 -
12/02 kl 03 108 40 148 -
12/02 kl 04 37 43 80 -
12/02 kl 05 -35 37 2 -
12/02 kl 06 -88 44 -44 -
12/02 kl 07 -117 39 -78 -
12/02 kl 08 -120 38 -82 -
12/02 kl 09 -96 45 -51 -
12/02 kl 10 -45 39 -6 -
12/02 kl 11 24 46 70 -
12/02 kl 12 95 43 138 -
12/02 kl 13 150 37 187 -
12/02 kl 14 167 41 208 -
12/02 kl 15 137 36 173 -
12/02 kl 16 69 42 111 -
12/02 kl 17 -10 43 33 -
12/02 kl 18 -76 37 -39 -
12/02 kl 19 -119 37 -82 -
12/02 kl 20 -138 31 -107 -
12/02 kl 21 -131 33 -98 -
12/02 kl 22 -96 34 -62 -
12/02 kl 23 -36 32 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 197 217 239 208
Laveste vannstand -92 -80 -83 -85 -107
Avvik gult nivå -45 5 25 47 16
Avvik orange nivå -61 -11 9 31 0
Avvik rødt nivå -73 -23 -3 19 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm