Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 130 158 135 -
12/02 kl 01 179 204 189 -
12/02 kl 02 184 208 189 -
12/02 kl 03 142 169 148 -
12/02 kl 04 73 99 80 -
12/02 kl 05 -3 29 2 -
12/02 kl 06 -58 -28 -44 -
12/02 kl 07 -87 -63 -78 -
12/02 kl 08 -91 -67 -82 -
12/02 kl 09 -62 -36 -51 -
12/02 kl 10 -13 12 -6 -
12/02 kl 11 58 82 70 -
12/02 kl 12 127 149 138 -
12/02 kl 13 178 196 187 -
12/02 kl 14 198 219 208 -
12/02 kl 15 169 187 173 -
12/02 kl 16 101 121 111 -
12/02 kl 17 20 42 33 -
12/02 kl 18 -53 -33 -39 -
12/02 kl 19 -96 -73 -82 -
12/02 kl 20 -113 -92 -107 -
12/02 kl 21 -103 -88 -98 -
12/02 kl 22 -71 -53 -62 -
12/02 kl 23 -12 2 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 149 210 228 251 219
Laveste vannstand -94 -82 -90 -90 -113
Avvik gult nivå -43 18 36 59 27
Avvik orange nivå -59 2 20 43 11
Avvik rødt nivå -71 -10 8 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm